Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityce Prywatności.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.bizarro.pl objęte są prawami autorskimi Bizarro Studio. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.bizarro.pl ,
  w sposób niezgodny z Regulaminem lub wykorzystaniem zawartości bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.bizarro.pl stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i  logo użyte na Stronie Sklepu internetowego pod adresem https://www.bizarro.pl należą do ich właścicieli
  i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.bizarro.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości Produkty.

 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy e-mail: info@bizarro.pl.

 4. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
  i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, należy go dostarczyć na adres: ul. Wenecja 6, 31-117 Kraków.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 7. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku:

  Umowy sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta, lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając wiadomość na e-mail: info@bizarro.pl korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wiadomość należy wysłać terminie 14 dni od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

 4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt stanowiący rzecz ruchomą Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu stanowiącego rzecz ruchomą przed jego upływem.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu stanowiącego rzecz ruchomą na adres: ul. Wenecja 6, 31-117 Kraków.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu stanowiącego rzecz ruchomą do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu stanowiącego rzecz ruchomą lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu stanowiącego rzecz ruchomą, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu stanowiącego rzecz ruchomą inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt stanowiący rzecz ruchomą Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu stanowiącego rzecz ruchomą na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu stanowiącego rzecz ruchomą (koszty wysyłki).

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu stanowiącego rzecz ruchomą będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Koszty, termin i sposoby dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. 

 3. Czas kompletowania Produktu stanowiącego rzecz ruchomą wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 4. Dostawa Produktu stanowiącego rzecz ruchomą przez Dostawcę następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze). Dostawa Produktu stanowiącego udział w warsztatach online następuje w terminie wskazanym w pkt 2.

 5. W przypadku Zamówienia Produktów stanowiących rzeczy ruchome o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty stanowiące rzeczy ruchome są wysyłane wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia płatność jedynie za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24 i PayPal).

 2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu
  z wybranych polskich banków.

 3. Produkt zostanie wysłany dopiero po uiszczeniu ceny.

 

Zasady zakupu

 1. Produkty są sprzedawane przez Sprzedawcę.
 2. Sklep Internetowy oferuje sprzedaż produktów, w szczególności takich jak: autorskie printy, czy udział w warsztatach,
 3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.
 4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty ceny przez Klienta.
 5. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto (uwzględniają podatek VAT), natomiast nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 6. Aby dokonać zakupu należy a) wybrać Produkt na stronie Sklepu Internetowego, b) przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami c) uzupełnić formularz Zamówienia,d) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 7. W przypadku gdy Klient jest cudzoziemcem powinien poinformować Sprzedawcę
  o tym fakcie, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w celu prawidłowego rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Informacje podstawowe

1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

5. Do dokonania zakupu niezbędne jest urządzenie elektroniczne połączone z internetem, obsługujące standardowy interfejs stron internetowych.

Sprzedaż prowadzona jest przez Anna Zatonow Fotografia prowadząca działalność pod adresem: Ul. Wenecja 6/1, 31-117 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6292241422, (REGON): 522326476.

Regulamin sprzedaży


 1. pl
 2. en

  Kraków

+48 575 205 203

Kontakt

info@bizarro.pl

Jesteśmy w trakcie przeprowadzki do nowej lokalizacji w Krakowie. Update wkrótce :) 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 21:00

ZAKUPY

INFORMACJE